www.vnl.ee

Keskkonnaminister kinnitas selle aasta vähipüügitingimused

Keskkonnaminister kinnitas selle aasta vähipüügitingimused

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas määruse, mis kinnitab
selle aasta vähipüügitingimused ning püügitasu määrad, kalastuskaartide
taotlemise korra ja piirarvu.

“Tegemist on mullu 4. detsembril välja antud määruse *Ajutised
püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv
ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2007.
aastal“ muutmisega,” täpsustas Keskkonnaministeeriumi kalavarude
osakonna peaspetsialist Herki Tuus. “Muudetud määruse järgi tohib
tänavu vähki püüda augustikuus, vähipüük on lubatud lisaks Harju,
Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Võru ning Saare maakonnale ka Viljandi
maakonnas ning püüda tohib vaid selliseid vähke, kelle pikkus otsaorgi
tipust laka lõpuni on 11 sentimeetrit või üle selle,” loetles Tuus
vähipüügi tingimusi.

Vähipüük on vähivarude halva seisukorra tõttu 2007. aastal keelatud
Hiiu, Ida-Viru, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Pärnu ja Rapla maakonnas.

Määrus kehtestab ka harrastuskalapüügiõiguse tasu vähipüügivahenditega.
Olenevalt maakonnast ulatub kasutada lubatud vähipüügivahendi ööpäevade
piirarv 100-st kuni 500-ni (Saare maakonnas) ja harrastusliku
kalapüügiõiguse tasu üheks ööpäevaks ühe vähipüügivahendiga on
valdavalt 30 krooni.

“Lisaks lihtsustati määrusega kalastuskaardi taotlemise võimalusi
allveepüügil harpuunpüssi ja harpuuniga Saadjärvel ning Kuremaa järvel
ning lõheliste püügil Järvamaa forellijõgedel ning Põhja-Eesti
lõhejõgedel,” ütles Tuus. Nüüdsest võib lõheliste püügiks ning
allveepüügiks Kuremaa järvel ja Saadjärvel anda kalastuskaarte kõik
keskkonnateenistused.

Määruse vähipüüki reguleerivad peatükid jõustuvad 1. augustil,
kalastuskaarte vähipüügiks saab taotleda maakondlikest
keskkonnateenistustest. Kalastuskaarte on kõige mugavam taotleda
interneti teel ID-kaardi abil aadressil http://kala.envir.ee.
Püügiandmed kalastuskaardi alusel sooritatud püügi kohta tuleb
kindlasti esitada kalastuskaardi andjale.

Lisainfo:
Herki Tuus, Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist,
626 0713
Agnes Jürgens, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik,
626 2811


   07 Mai 2007