www.vnl.ee

Eesti toit vajab ka edaspidi toetust

Eesti toit vajab ka edaspidi toetust

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seederi sõnul on Eesti toidu programm
väga oluline ning vajab ka edaspidi toetust.

“Programm peaks senisest enam keskenduma Eesti toidu eripära
tutvustamisele, tervisliku toitumise propageerimisele ja ekspordivõimekuse
tugevdamisele”, ütleb põllumajandusminister. Minister lisab, et suuremat
tähelepanu tuleb pöörata noorte toiduostude kujundamise kaasaaitamisele
tervislikkuse suunas.

Põllumajandusministeeriumis tutvustatud iga-aastasest Eesti
Konjunktuuriinstituudi uuringust selgus, et kodumaise toidukauba
tarbimine ja eelistamine on endiselt kõrge, 2006. aastal 75%. Helir-Valdor
Seeder rõhutas, et Eesti toidu programm on aidanud tutvustada Eesti toitu
oma riigis kui ka väljaspool ning aidanud hoida kodumaiste toidukaupade
eelistust kõrgel.

Uuringust “Elanike toitumisharjumused ja toidukaupade ostueelistused”
selgus, et kodumaiseid toidukaupu iseloomustab endiselt värskus (60%),
harjumuspärane maitse (60%) ning usaldusväärsus (55%) ja tervislikkus
(51%). Eesti päritolu peab ostuotsuste tegemisel oluliseks 58%
tarbijatest.

Toidukaupade valikul lähtuvad elanikud eelkõige toote värskusest,
kvaliteedist, maitsest, tervislikkusest, koostisest, soodsast hinnast,
toote välimusest ja kodumaisest päritolust.

Kõige kvaliteetsemateks kodumaisteks toodeteks peavad tarbijad
piimatooteid (79%), järgnevad leiva- ja saiatooted (72%), jahu ja
tangained (71%) ning maiustused ja kondiitritooted (67%). Vähem
kvaliteetseteks peetakse värskeid puu- ja köögivilju, kulinaar- ja
valmistoite ning kalasaadusi.

Võrreldes 2005. aastaga on kasvanud ka kvaliteedi- ja päritolumärkide
(näiteks pääsukesemärk) tuntus. Sellele vaatamata sooviks suur osa
tarbijaist saada märkide osas lisainfot. Kõige rohkem muudab toidukauba
päritolu määramise tarbijatele keeruliseks liiga väikses kirjas pakendi
tooteinfo, kust ei selgu tooraine päritolumaa.

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder rõhutas, et rohkem tähelepanu
tuleb pöörata toidukaupade valiku regionaalse kättesaadavuse
parandamisele.


Lisainformatsioon:
Karina Loi
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Pressiesindaja
625 6254


   23 Mai 2007