www.vnl.ee

Esimene vang sai elektroonse jalavõru

Esimene vang sai elektroonse jalavõruSel nädalal kinnitati Eestis esmakordselt ennetähtaegselt vabanenud
kriminaalhooldusaluse jala külge elektroonilise järelevalve seade.Eestis esimese "võru" omanikuks sai Rain, kes peab nüüd neli kuud koduarestis
elektroonilise järelevalve all viibima.Justiitsministeeriumi vanglate osakonna nõuniku Rait Kuuse sõnul peavad
kinnipeetavad kergemate ehk II astme kuritegude puhul ära kandma vähemalt 1/3
karistusest, et saada võimalust ennetähtaegseks vabanemiseks koos elektroonse
järelvalvega. "Raskemate ehk siis I astme kuritegude puhul tuleb ära kanda pool
karistusest, enne kui selline võimalus üldse tekib," märkis Kuuse.Elektrooniline valve rakendatakse ööpäevaringse koduaresti põhimõttel, mis
tähendab, et kriminaalhooldusalune võib oma elukohast lahkuda vaid eelneval
kokkuleppel kriminaalhooldusametnikuga. "Juhul kui hooldusalune rikub valve
tingimusi, võib kohus ta saata tagasi vanglasse karistust kandma," lisas Kuuse.Rait Kuuse sõnul on seadmed väga töökindlad. "Koduvalveseade annab häire ajakava
eiramisel ning näiteks seadme liigutamisel, elektri- või telefoniühenduse
katkestuse korral. Jalavõru on varustatud mitme turvaelemendiga, mis annavad
häire võru lõhkumisel, eemaldamisel või manipuleerimise katsel. Samas on
jalavõru veekindel ja sellega võib käia vannis ja saunas," sõnas Kuuse."Kuigi kasutatavate seadmete tõhusus on mitmete riikide praktikas kinnitust
leidnud on lahendus tulemuslik vaid koos karistatuga tehtava
kriminaalhooldustööga. Pelk võru kasutamine kellegi jala küljes ilma isikliku
kontaktita ei muuda karistatu käitumist," lisas Rait Kuuse.Justiitsministeeriumi riigihanke komisjon tunnistas parimaks elektroonilise
järelevalve seadmete pakkujaks ettevõtte Elmotech Ltd. Hanke raames hangiti
elektroonilise valve seadmed koos tervikliku tark- ja riistvaralise lahenduse,
kasutajatoe ning kasutajate koolitustega.Elektrooniline valve on edukalt kasutusel näiteks ka mitme lähiriigis nagu
näiteks Rootsis ja Taanis.


   24 Mai 2007