www.vnl.ee

Balti kantslerite kohtumisel arutatakse teadus- ja nõuandealast tegevust

Balti kantslerite kohtumisel arutatakse teadus- ja nõuandealast tegevust

Reedel, 25. mail toimuval Balti riikide põllumajandusministeeriumite
kantslerite kohtumisel arutatakse teadus- ja nõuandealast tegevust.

Kohtumisel osalevad Eesti põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot,
Läti põllumajandusministeeriumi kantsler Dace Lucaua ja Leedu
põllumajandusministeeriumi kantsler Vidmantas Kanopa. Seekordse
kokkusaamise teemaks on teadus- ja nõuandealaline tegevus ning koostöö
arendamine ja kogemuste vahetamine antud alal.

Kantslerid räägivad nõuetele vastavuse alase nõustamise väljaarendamisest
Balti riikides. Samuti tuleb arutlusele, et millist nõuandesüsteemi oleks
kõige efektiivsem rakendada. Senini on erinevad riigid nõuandesüsteemi
erinevalt arendanud.

Balti kantslerite kohtumisel osaleb ka Euroopa Liidu teadusuuringute
direktoraadi esindaja Ciaran Mangan, kes annab ülevaate erinevate riikide
osalusest Euroopa Liidu teadusalastes raamprogrammides.

Balti riikide kantslerid külastavad ka Eesti Maaülikooli
suurloomakliinikut ja toidulaborit, kus tutvutakse looduslike lisandite
alase uurimistööga. Kohtumine lõpeb Eesti Põllumajandusmuuseumis, kus
tuleb arutlusele, et millised on muuseumite võimalused põllumajanduse
maine tõstmiseks.

2008. aastaks on teadus- ja arendustegevuseks ette nähtud ligi 25 miljonit
krooni. Euroopa Liidu 7. raamprogrammis on toidule, põllumajandusele ja
biotehnoloogia uuringuteks ette nähtud ligi 2 miljardit eurot. Euroopa
Liidu biomajanduses töötab üle 2 miljoni inimese ning selle käive on 1500
miljardit eurot aastas.


Lisainformatsioon:
Karina Loi
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Pressiesindaja
625 6254


   24 Mai 2007