www.vnl.ee

Kohtla-Järve linnajuhid kohtusid soojatootjatega

Täna kohtusid Kohtla-Järve linna juhid VKG Energia OÜ ? Kohtla-Järve Soojus AS esindajatega, et arutada keskküttega, elanikelt võlgade sissenõudmise ja probleemi juriidilise küljega seotud küsimusi.

„Kahjuks tuleb märkida, et korteriühistud ja korteromanike ühisused on väga passiivsed soojaga seotud küsimuste lahendamisel. Sellepärast ongi tekkinud linnas elanike soojaga varustamisel tõsised raskused. Tänaseks on kaks maja Järve linnaosas juba jäänud ilma kütteta,” ütles Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov.

Solovjov lisas, et nagu teada, kasutab VKG Energia Võlaõigusseaduse §65 solidaarse vastutuse printsiipi ja suunab kogu maja nõude ühe või mitme võlgniku vastu. „Linnavalitsuse seisukohast ei ole selline käitumine õige ja sellepärast me anname juriidilist abi neile, kes seda vajavad.”

Kohtumisel saavutati kokkulepe, mille järgi VKG Energia esitab linnavalitsusele nimekirja kõigist nõuetest, mis on esitatud korteriühistutele ja korteromanike ühisustele. Linnavalitsuse juristid aitavad neil siis esitada apellatsiooni, mida on vaja vastavalt seadusele teha kolme nädala jooksul.

Pärast selle esitamist käivitub asja tavaline menetlemine ja ei kasutata kiirmenetlust, mis omakorda annab võimaluse nõuda soojavõlad sisse tegelikelt võlglastelt. VKG Energia omalt poolt võtab pärast tavalise menetlemise algust tagasi ühele elanikule suunatud nõuded.

Kohtla-Järve linnavalitsus jälgib tekkinud olukorda tähelepanelikult, jätkab soojatootjatega läbirääkimisi ning annab juriidilist abi korteriühistutele ja korteromanike ühisustele.


Anti Ronk


   08 November 2006