www.vnl.ee

Kiviõli linna lasteaed Kannike sai EAS-lt 350 000 krooni

Mõned päevad tagasi saabus Kiviõli linnavalitsusse rõõmustav sõnum – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) rahuldas Kiviõli linnavalitsuse poolt esitatud taotluse linna lasteaia „Kannike” hoonesisese elektripaigaldiste remonditööde I etapi taotluse 350 000 kr suuruses summas. Projekti kogumaksumus on 444 544 krooni, millest linn katab 94 544 krooni.

„Kõige tähtsam on selle uudise juures see, et EAS mõistab kui tähtis on investeerida Ida-Virumaa tulevikku. Laste kätes on maakonna tulevik ja sellepärast tulebki alustada just lasteaedade, koolide ja teiste haridusega seotud objektide korda tegemisega,” ütles Kiviõli linnapea Voldemar Trumm.

Trummi sõnul muutub elu tänu EASi poolt toetatud projektidele paremaks. „Kannike on Kiviõli linnas ainuke lasteaed ja me oleme pidevalt probleemi ees, kuidas mahutada sinna kõiki soovijaid. Kui me täna investeerime vahendeid hoone remontimiseks ja renoveerimiseks, siis varsti peame hakkama mõtlema selle laiendamisele.”

Lasteaia „Kannike” elektrisüsteemide alaste tööde alguseks on planeeritud 01.detsember 2006.a ja lõppema peaksid remonditööd täpselt aasta pärast – 01.12.2007.a.

Linnamajanduse spetsialist Anu Needo sõnul on 1985.aastal rajatud lasteaia elektrisüsteemid vanad ja seetõttu korrast ära. „Ka Tervisekaitse järelevalve ametnikud tegid ettekirjutuse, mille kohaselt tuleb valgustustiheduse väärtus viia kõikides rühmades vastavusse kehtivate nõuetega. Aega anti selleks kuni 1.jaanuarini 2008.a.”

Linnamajanduse spetsialisti sõnul ongi selle projekti eesmärk viia valgustus ruumides, kus lapsed õpivad, vastavusse kehtivate nõuetega. „Teeme asjad korda, siis ei riku lapsed oma silmi. Projekti käigus vahetatakse aegunud süsteemid välja kaasaegsete vastu A ja B korpustes – seal, kus lapsed mängivad ja õpivad.”

Kokku käib hetkel Kiviõli lasteaias „Kannike” 199 last. Lisaks saavad uue valgustuse ka need ruumid, kus tegutseb kunstirühm ja kehalise kasvatuse rühm. Lasteaias käivad nii eesti õppekeelega kui ka vene õppekeelega lapsed.

„Arvestades seda, et linn peab hoolitsema oma allasutuste eest, on see EASi poolt äärmiselt kena samm, et toetab linnale nii vajaliku objekti kordategemist. Tänu sellele saame täita ka Tervisekaitseameti poolt tehtud ettekirjutuse,” ütles Kiviõli linnavolikogu esimees Hille Ilves.

Ilvese sõnul suurendavad parandatud elektrisüsteemid nii lasteaia töötajate kui ka lastevanemate turvatunnet. „Mis saab linnale veel parem olla kui korda tehtud lasteaed.”

Kõik senised investeeringud on linn teinud lasteaeda oma eelarve vahenditest. Remondile kulus 2005.aastal 541 000 kr ja 2006.aastal 250 000 kr. Samuti paigaldati 2005.aastal lasteaeda tulekahjusignalisatsioone 164 000 krooni eest.

Kiviõli linna lasteaia „Kannike” hoonesisese elektripaigaldiste remonditööde projekti toetasid EAS, Ida-Viru maavalitsus ja Hasartmängumaksu nõukogu.Anti Ronk   10 November 2006