www.vnl.ee

President Ilves ja Jaapani keiser Akihito meenutasid olulisi sündmusi kahe riigi ajaloos

President Ilves ja Jaapani keiser Akihito meenutasid olulisi sündmusi kahe riigi ajaloos“Mul on hea meel tõdeda, et meie rahvad kannavad paljusid sarnaseid ja aegumatuid väärtusi. Hindame kõrgelt rahu ja võimalust vabale eneseteostusele – need on inimeseks olemise loomulikud osad,” ütles president Toomas Hendrik Ilves täna Kadrioru lossis Jaapani keisri ja keisrinna auks antud ametlikul lõunasöögil.Eesti riigipea meenutas oma kõnes aastaid 1868-1869, mil algas suurte muutuste periood mõlema rahva ajaloos. “Keiser Meiji valgustuslik valitsemisperiood avas Jaapanile uue horisondi. Samal ajal kogunesid eestlased Tartus laulupeole, ja sellest ühistundest võrsusid eeldused rahvusriigi tekkeks Vene Tsaaririigi koosseisus olevas Eestis,” sõnas president IlvesKa Jaapani keiser meenutas tõi oma sõnavõtus välja kahte riiki ühendavaid daatumeid: “Asusin troonile 1989. aastal, samal aastal pälvis kogu maailma tähelepanu Balti kett, mille alguspunktiks oli Tallinn ja mis ühendas kolme Balti riiki,” rääkis keiser Akihito. “1991. aastal sain teada, et kolm Balti riiki on esimesed riigid, mis Nõukogude Liidu võimu alt vabanesid, mäletan seda meeleliigutust, mille ajaloo võimas kulg minus tekitas,” lisas ta.Jaapani keisri sõnul on Eesti riik osana Euroopast kindlalt demokratiseerumise ning majanduse ja ühiskonna arengu teed astunud. “Tahaksin väljendada oma südamest tulevat austust Eesti inimeste sügava tarkuse ja sihikindluse vastu.”Pärast pidulikku lõunasööki suundub Jaapani keisripaar kontserdile Tallinna lauluväljakul.

Pressiteatele on lisatud president Ilvese ja keiser Akihito sõnavõttude tekstid.Lisainfo:

Kristel Peterson

presidendi kantselei

avalike suhete osakond

tel 631 6229

gsm 501 2107


   24 Mai 2007