www.vnl.ee

Rahandusministeerium on hüvitanud esimesed april lis aset leidnud rahutustega seotud kahjud

Rahandusministeerium on hüvitanud esimesed aprillis aset leidnud rahutustega seotud kahjud


Sel nädalal sooritas rahandusministeerium esimesed väljamaksed 26.-28. aprillil Tallinnas ja Jõhvis aset leidnud massiliste avaliku korra rikkumistega seotud kahjude hüvitamiseks. Tänaseks on neljale taotlejale välja makstud kokku 189 000 krooni ning lähipäevil läheb hüvitamisele veel kaks taotlust. Kokku on rahandusministeeriumisse praeguseks laekunud 21 kahjukäsitlejate poolt kontrollitud toimikut.

Rahandusministeerium ning kahjukindlustusseltsid võtavad jätkuvalt vastu taotlusi kahjude hüvitamiseks ning taotluste analüüsimisega tegeleb vastav komisjon, kuhu kuuluvad lisaks rahandusministeeriumi töötajatele Kindlustusseltside Liidu, prokuratuuri ja politseiameti esindajad.

"Tihe töö taotlustega käib. Rahandusministeerium teeb siin koostööd kahjukindlustusseltsidega, kes aitavad laekunud dokumente kontrollida ja kahjusid hinnata," rääkis kahjude hüvitamise komisjoni esimees, rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik Ants Liiver.

Rahandusministeerium palub inimestelt kannatust, kui väljamaksed viibivad arvatust kauem. Palume kõigil hüvituse taotlejatel teha koostööd kahjukäitlejatega dokumentide kontrollimise käigus. "Kõik põhjendatud taotlused hüvitatakse kindlasti," kinnitas Liiver. "Juhin tähelepanu sellele, et enne raha väljamaksmist tuleb kõiki taotlusi põhjalikult kontrollida."

Kõigepealt kontrollib politsei, kas kahjud on seotud pronkssõduriga seotud massiliste avaliku korra rikkumistega. Samuti kontrollivad inimeste esitatud dokumendid üle professionaalsed kindlustusseltside kahjukäsitlejad. Seejärel esitavad kindlustusseltsid kontrollitud andmed rahandusministeeriumisse, kus komisjon need üle vaatab ja otsuse teeb. "Nii pikk protseduur on vajalik selleks, et kahjude seotus aprilli lõpus aset leidnud sündmustega oleks tõestatud," selgitas Liiver põhjaliku kontrolli vajalikkust. "Et kahjud hüvitatakse maksumaksja rahast, peame oleme kindlad, et kõik oleks seadusega kooskõlas ja taotlused on põhjendatud. Selleks, et kogu protsess sujuks tõrgeteta, palume taotlejatel veenduda, et taotlusele on lisatud kõik vajalikud dokumendid."

Rahandusministeerium palub kõigil taotlejatel veenduda, et nende poolt esitatavad materjalid on kooskõlas nõuetega, mis on esitatud aadressil http://www.fin.ee/?id=77414.

Lisainfo:
Kristi Künnapas
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
Tel. 611 3035
Mob. 56 215 672
E-post: kristi.kynnapas@fin.ee


   26 Mai 2007