www.vnl.ee

Eesti tõusis infotehnoloogiamaade pingereas 20. kohale


Maailma Majandusfoorumi globaalse infotehnoloogiaraporti kohaselt on Eesti maailmas infotehnoloogia arengult 20. kohal.


Esmaspäeval avaldatud raporti järgi on Eesti võrreldes eelmise aastaga parandanud oma positsiooni kolme koha võrra. 2005. aastal oli Eesti edetabelis 25. kohal.


Eesti naaberriikidest on Soome 4., Leedu 39., Läti 42. ja Venemaa 70. kohal.


Online-teenuste kättesaadavuse, infotehnoloogia kasutamise ja valitsuse efektiivsuse ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seonduva seadusandluse kategooriates on Eesti raporti järgi 1. kohal.


Raportis on Eestile, kui edukale näidisriigile, pühendatud eraldi peatükk. Eesti märgiti ära kui riik, millel on infotehnoloogia arendamiseks tegevuskava ja riigipoolne ühtne arusaamine ning visioon.


Eesti valitsus on IT teenuste kasutamise osas maailmas Singapuri järel teisel kohal.


Majandusministeeriumi nõuniku Mait Heidelbergi sõnade kohaselt on raport ühelt poolt tunnustus Eesti e-riigile, samas toob see ka nähtavaks valdkonnad, kus meil rohkem tööd tuleb teha.


Heidelbergi sõnul viitavad meie nõrgemad kategooriad vajadusele panustada rohkem teadus- ja arendustegevusele.


Raporti edetabelis on maailma juhtriik infotehnoloogia valdkonnas Taani, kellele järgnevad Rootsi ja Singapur. BNS
   28 Märts 2007