www.vnl.ee

Eesti krooni kavandite näitus Eesti Panga m uuseumis

Eesti krooni kavandite näitus Eesti Panga muuseumis
Eesti Panga muuseumis saab 13. juunist 2007 näha Eesti krooni kavandite
konkursile laekunud töid. Kõiki 1989. aastal väljakuulutatud konkursile
laekunud kavandeid näeb avalikkus esmakordselt. Näitus on pühendatud Eesti
krooni taaskäibelevõtu 15. aastapäevale ning jääb avatuks 29. septembrini
2007.Tallinnas, Estonia pst 11 asuv Eesti Panga muuseum on avatud kolmapäevast
reedeni kella 12-17 ning laupäeval kella 11-16.TÄHELEPANUKS AJAKIRJANIKELE: olete palutud näituse avamisele teisipäeval,
12. juunil kell 12.00 Eesti Panga muuseumis (Estonia pst 11). Näituse avab
Eesti Panga asepresident Rein Minka ning avamisel osaleb üks krooni
kujunduse autoreid Vladimir Taiger. 12. juunil möödub ka 10 aastat Eesti
Panga muuseumi avamisest.Osavõtuks palume registreeruda emailil <mailto:info@epbe.ee> info@epbe.ee
või telefonil 668 0719.

Eesti Panga rahvusvaheliste ja avalike suhete osakond

Tel.: 668 0719


   11 Juuni 2007