www.vnl.ee

Linnavalitsus otsustab hommikul tivoli jätkamise küsimuse

Rakvere Linnavalitsus koguneb täna hommikul kell 9 eriistungile, et otsustada, kas lubada pärast õhtust põlengut tivolil tegevust jätkata või mitte.

Abilinnapea Ain Suurkaevu sõnul võtavad istungist osa ka kõigi juhtunuga seotud ametkondade - Ida-Eesti Päästekeskuse, Ida Politseiprefektuuri ja Rakvere haigla esindajad.

"Istungi ajaks, kella 9-ks hommikul peaksid politseil ja päästeteenistusel olema tehtud kõik uurimistoimingud ning meil peaks siis juba olema piisavalt informatsiooni, et otsustada, kas Tivoli Tuurile antud avaliku ürituse luba jõusse jätta või turvalisuse kaalutlustel kehtetuks tunnistada," selgitas Suurkaev.

Istungil otsustatust antakse avalikkusele koheselt teada.Jaanus Nurmoja


   19 Mai 2007