www.vnl.ee

Vabariigi President kohtus Otto Graf Lambsdorffiga

President Rüütel kohtus täna Friedrich Naumanni fondi juhatuse esimehe Otto Graf Lambsdorffiga, kes on Eestis seoses Friedrich Naumanni fondi 10. tegutsemisaastaga Balti riikides.

Dr. Lambsdorff avaldas heameelt, et Naumanni-fond saab oma tänast juubelit tähistada ajahetkel, kui alati Euroopasse kuulunud Eesti on taas ka formaalselt Euroopa osa. Ta lisas, et mitte ainult Eesti, vaid ka Euroopa on president Rüütlile tänu võlgu suure panuse eest Eestis 14. septembri referendumi heade tulemuste saavutamisel.

Vabariigi President tänas dr Lambsdorffi isiklikult ja Friedrich Naumanni fondi suure toe eest Eestile ning lisas, et koos on ühiskonna arendamisel suudetud palju ära teha.

Pikemalt räägiti veel Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga ning selle mõjust Eesti ja Venemaa suhetele. Samuti puudutati sotsiaal- ja majandusküsimusi nii Eestis kui Saksamaal.


   15 Oktoober 2003