www.vnl.ee

Tartu linnavalitsuse istungil 31. märtsil

Tartu Linnavalitsus
PRESSITEADE
31.03.2009

Tartu linnavalitsuse istungil 31. märtsil
Tamme Gümnaasiumi spordiväljak saab kunstmuru
Linnavalitsuse istungil tunnistati Tartu Tamme Gümnaasiumi spordiväljaku
II etapi ehitustööde riigihankel edukaks OÜ Maveter pakkumus summas 849
986 krooni. Ehitustööde mahtu kuuluvad spordiväljaku aluste ehitus,
kunstmuru paigaldus, välisvalgustuse ja piirdeaia ehitus. Samuti
prügikastide, pinkide ning jalgpalliväravate paigaldus. Ehitustööde lõpuks
valmib ligi 1100m2 suurune kunstmurukattega mitmefunktsiooniline
spordiväljak. Tööde teostamise tähtaeg on käesoleva aasta juuli lõpp.
Eelmisel aastal teostatud I ehitusetapi käigus teostati ettevalmistustöid
ja rajati väljakualune drenaa˛.
Lisainfo: haridusosakonna juhataja Boris Goldman, tel 736 1440, 504 5088.

Lasteaed Helika katus rekonstrueeritakse
Lasteaed Helika ligi 800m2 vana katuse lammutamise, uue soojustuse
paigaldamise, rullmaterjali paigalduse ning korstnate korrastamise
riigihankel tunnistati edukaks AS Eviko pakkumus summas 551 058 krooni.
Lisainfo: haridusosakonna juhataja Boris Goldman, tel 736 1440, 504 5088.

Tartu turunduskampaaniat Riias teostab OÜ LaPub
Linnavalitsuse tunnistas Tartu linna turunduskampaania teostamiseks Riias
edukaks OÜ LaPub pakkumuse summas 498 260 krooni. Hanke rahastamine toimub
85% ulatuses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt. Riigihanke raames
tellitakse turundustööd Tartut tutvustava kampaania kontseptsiooni
väljatöötamiseks, välireklaami korraldamiseks Riia linnas ja linnast
väljuvatel teedel, reklaamibännerite avaldamiseks, internetimängu
väljatöötamiseks, reklaamartiklite korraldamiseks Läti suurima päevalehe
Diena vahel ning Riia-Tartu marsruuti kirjeldava trükise kujundamiseks.
Kampaania on ajastatud suviseks turismihooajaks.
Lisainfo: avalike suhete osakonna maine- ja turismiteenistuse juhataja
Aitel Käpp, tel.7361 104, 508 6478.

Anne tänava Rimi eskiislahendus saadeti avalikule arutelule
Linnavalitsus kiitis heaks Anne tn 46, Anne tn 48, Anne ja tn 48a kruntide
ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse. Planeeritav ala asub Anne
linnaosas, Anne ja Lõhmuse tänava vahelisel alal, mille suuruseks on ligi
2 hektarit. Planeering määrab kruntidele kaubanduskeskuse rajamise
tingimused.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas
Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 305 000 krooni:
* Tartu Ülikoolile XII rahvusvahelise vähemuskeelte konverentsi kuludeks
15 000 krooni
* Eesti Kirikute Nõukogule brošüüri "Teeliste kirikud" väljaandmise
toetamiseks 3 000 krooni
* SAle Emajõe Jõeriik kahe mobiilse paadisilla soetamise ning
teadetetahvli paigaldamise kuludeks 80 000 krooni
* Jüri Kuke Mälestuskeskusele Hereditas Jüri Kuke mälestusele pühendatud
konverentsi kuludeks 7000 krooni
* Tartu Üliõpilasmaja MTÜle Eesti muusiku skulptuuri püstitamise kuludeks
200 000 krooni.Mihkel Lendok
Tartu linnavalitsuse pressiesindaja
Tel. 736 1162, 56640190


   31 Märts 2009