www.vnl.ee

2014. aastal ületab arengumaade osakaal maailmamajanduses 50%

Nn. „areneva majandusega riikide" sisemajanduse kogutoodangu osakaal maailmamajanduses suureneb PricewaterhouseCoopers’i hinnangul 2007. aasta 43,7%-lt 2014. aastaks 50,5%-ni. Hiina majandus jõuab ette euro-tsoonist ning India Jaapanist.

Jaanuaris 2009 avaldatud andmetel jääb globaalse majandussurutise mõju arenevatele riikidele võrreldes rikaste riikidega[1] märgatavalt väiksemaks ega too nende jaoks üldjuhul kaasa majanduskasvu peatumist, vaid pelgalt aeglustumist.

Tänaste prognooside järgi langeb USA sisemajanduse kogutoodangu osakaal maailmamajanduses (kõik võrdlused 2007.a tegelik ja 2014.a eeldatav) 21,3%-lt 19%-ni, eurotsooni riikidel 16,1%-lt 13,9%-ni, Jaapanil 6,6%-lt 5,6%-ni ning Suurbritannial 3,3%-lt 2,9%-ni, samal ajal kui Hiina SKT osakaal suureneb 10,8%-lt 14,7%-ni ja Indial 4,6%-lt 5,8%-ni.

Eesti PricewaterhouseCoopers’i tegevjuht Ago Vilu sõnul tasub maailmamajanduse jõujoonte liikumist silmas pidada ka Eesti eksportturgudele orienteeritud ettevõtetel.


   16 Veebruar 2009