www.vnl.ee

Sotsiaaldemokraadid: ühepoolne palga vähendamine on absurdne

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Eiki Nestor mõistis hukka justiitsministeeriumi kava lubada tööandjal ühepoolselt palka vähendada, sest töölepinguid saab muuta ainult poolte kokkuleppel.

„Tööandja poolt palga ühepoolne vähendamine on õiguslikult absurdne mõte ja sisuliselt ei ole selle järele ka vajadust,” ütles Nestor. „ Meil veel toimivas turumajanduses on palgad kokkuleppe küsimus, mitte ühepoolne suva, mis tööandjale parasjagu sobib.”

„Anda tööandjale õigus ühepoolselt palka vähendada on pretsedent. Samasugune pretsedent oleks, kui Nestor tuleb välja ettepanekuga anda töövõtjatele ühepoolne õigus oma palka suurendada. Ma loodan, et kõik saavad aru, et kumbki neist ettepanekutest ei saa olla eriti tõsine.”

Nestori sõnul on ka avalikus teenistuses selline seaduse täiendus täiesti tarbetu. „Kärpe eelarvest on näha, et kärpimine saavutatakse erinevates ministeeriumides erineval moel nagu näiteks lisatasude kaotamine, tööaja reguleerimine või koondamine. See ongi mõistetav ja sisuliselt ei ole vaja seadust sellepärast muuta.”

„See, et majanduslik olukord on keeruline, ei ole piisav põhjus õigusriigist loobuda,” lisas Eiki Nestor.


Karin Tammer


   16 Veebruar 2009