www.vnl.ee

Anto Liivat arutas kohalikega projektide toetuste parema kasutamise võmalusi

Pressiteade
Anto Liivat, Rahvaliidu esinumber Euroopa Parlamendi valimistel
15.04.2009
 
Anto Liivat arutas kohalikega omaalgatuslike projektide toetuste parema kasutamise
võimalusi   

Eile toimunud kohtumisel arutas Rahvaliidu juhatuse liige Anto Liivat Jõgevamaa ja Lääne-Viru
elanikega eurotoetuste etapiviisilise väljamaksmise küsimust ning Eesti võimalust Euroopa Liidus
nähtav ja kuuldav olla.

14. aprillil kohtus  Anto Liivat Põltsamaa, Pajusi, Vinni, Viru-Jaagupi ja Pajusti
 elanikega, eesmärgiks oli tutvustada Eesti võimalusi Euroopa Parlamendis sisulisemalt kaasa
rääkida ning samuti saada tagasisidet inimeste euroliiduga seotud teamistest ja arvamustest.
Tavaelus õppejõuna töötav Liivat oli positiivselt üllatunud, et kohtumistel osalenud eakad on
vägagi huvitatud ühiskondlikust elust ja Euroopa Liidust ning ristküsitlesid Liivatit võrdväärsel
tasemel tema tudengitega. „Kuulajaskond tõi  välja asjaolu, et info eurosaadikute tööde ja
tegemiste kohta on olnud üsna kesine.  Minu eesmärgiks on olla valituks saades Euroopa
Parlamendis sillaks tavakodaniku ja euroliidu vahel ning muuta saadiku töö pideva
informeerimise abil läbipaistvamaks,“ selgitas Liivat.  

Ka eesseisva eurole ülemineku ja  kardetava devalveerimise osas oli samuti vastuseta küsimusi.
Anto Liivat tutvustas Rahvaliidu seisukohti eurole üleminekul ning selgitas, et hetkel ei pea
majanduseksperdid devalveerimist mingilgi viisil kasulikuks. Rahvaliit toetab eurole üleminekut
fikseeritud kehtiva kursi alusel.

Kõige suuremaks murelapseks ettevõtlikele inimestele oli kohalike omaalgatusprojektide
toetusrahade väljamaksmine peale reaalsete kulutuste tegemist. “ Inimesed panevad majad panti, et
ettevõtlusega alustada või mõnda objekti arendada, tegelikult võiks aga toetusrahad tulla
taotlejateni osamaksetena. Rahvaliidu programmis on tõukevahendite etapiviisiline väljamaksmine
juba kirjas ning erakond kavatseb selle nimel tegutseda,“ selgitas Liivat.

Põltsamaal tutvus Liivat ka linnaga ning tõdes, et seal toimib kenasti erasektori, linna ja
eurorahade ühiskasutus ning selle abil on rajatud infrastruktuuri, muuhulgas heal tasemel
spordivõrk.
 
Lisainfo:
Anto Liivat,
Rahvaliidu juhatuse liige
Tel +372 55 400 99


   15 Aprill 2009