www.vnl.ee

Notarid tegid eelmisel aastal ligi 6500 ametitoimingut rohkem kui aasta varem

JUSTIITSMINISTEERIUM

12.02.2014Notarid tegid eelmisel aastal ligi 6500 ametitoimingut rohkem kui aasta varem


2013. aastal tegid notarid Eestis 292 008 ametitoimingut, mis on 6443 ehk 2% võrra rohkem kui aasta varem.

Lisaks ametitoimingute üldarvu tõusule on tõusnud ka kinnisasjaga tehtavate tehingute arv. Kui 2012. aastal tõestasid notarid Eestis 56 881 kinnisvara tehingut, siis 2013. aastal tehti 61 102 kinnisasjaga tehtava tehingu tõestamist.

Esitatud statistika ei kajasta neid ametiteenuseid, mida notarid osutavad vabatahtlikus korras.

Eestis tegutseb 94 notarit. Tavapäraste tõendamistoimingute kõrvale on aastate jooksul lisandunud abielu sõlmimine, dokumentide apostillimine, vahekohtu- ja lepitamisteenus, koostöö riiklike registrite ja andmebaasidega jm.


   12 Veebruar 2014