www.vnl.ee

Keskkonnaministeeriumi nädala eelinfo 24. veebruarist 2. märtsiniKeskkonnaministeeriumi nädala eelinfo 24. veebruarist 2. märtsini

Esmaspäevast neljapäevani, 24.-27. veebruarini toimuvad Helsingis Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni töögruppide HELCOM PLC ja HELCOM PLUS koosolekud. Keskkonnaagentuurist osaleb veeosakonna andmeanalüüsi peaspetsialist Peeter Ennet.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja, kadri.kauksi@envir.ee, 53303448.

Teisipäeval, 25. veebruaril algusega kell 17.30 toimub Rapla haldushoone suures saalis (Tallinna mnt 14) loodusõhtu „Inimene, loom ja piirid“. Külas on zooloog Tiit Maran, PhD. Osalemine on tasuta, toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Info ja registreerimine: Imbi Kõiv, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, imbi.koiv@keskkonnaamet.ee, 5328 5846.

Teisipäevast reedeni, 25.-28. veebruarini toimub Keskkonnaministeeriumis (Narva mnt. 7a) BONUS projekti „Ruumiliste protsesside arvestamine ökosüsteemi mudelites tagamaks kalavarude säästlik kasutamine“ (INSPIRE) avanõupidamine. INSPIRE on neli aastat vältav projekt, mida koordineerib Eesti (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut) ja projektis osalevad veel Taani, Soome, Saksamaa, Läti, Poola ja Rootsi teadlased. Projekti peamine eesmärk on töötada välja meetodid hindamaks Läänemere keskkonnatingimuste ajalis-ruumilise varieeruvuse olulisust peamiste töönduskalade varude – räim, kilu, tursk ja lest – ökosüsteemipõhiseks majandamiseks. INSPIRE ühe olulisema rakendusliku tulemusena töötatakse välja lestavarude suuruse hinnangu meetodid ning täiustatakse räime, kilu ja tursavarude hindamise metoodikaid. Projekti rahastab Euroopa komisjon koos rahvuslike finantsinstitutsioonidega. Täpsemat infot saab lugeda siit.
Lisainfo: Henn Ojaveer, Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi mereökosüsteemide juhtivteadur, henn.ojaveer@ut.ee, 5158328.

Kolmapäeval, 26. veebruaril kohtub keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus karusloomakasvatajate ja loomakaitsjatega, et arutada karusloomakasvatuste teemal.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp@envir.ee, 6262910, 53036253.

Kolmapäeval, 26. veebruaril toimub Brüsselis Merestrateegia raamdirektiivi (MSFD) töögrupi (DIKE) üheksas koosolek. Arutatakse kohustusi seireprogrammide ja meetmekavade osas. Keskkonnaagentuurist osaleb veeosakonna veemajanduse peaspetsialist Kristi Altoja.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja, kadri.kauksi@envir.ee, 53303448.

Kolmapäeval, 26. veebruaril algusega kell 18 toimub Tartu loodusmajas (Lille 10) Alam-Pedja looduskaitseala 20. sünnipäevale pühendatud loodusõhtu „Alam-Pedja lugu ja lumm“. Mälupilte, slaide ja digipilte Alam-Pedjalt aastatest 1983-2013 vahendab loodusfotograaf Arne Ader. Osalemine tasuta, toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo: Kati Kekkonen, Keskkonnainfo spetsialist, kati.kekkonen@teec.ee, 736 6120.

Kolmapäeval ja neljapäeval, 26. ja 27. veebruaril toimub Suurbritannias Exeteris EUMETNET direktorite töökoosolek. Keskkonnaagentuurist osaleb asedirektor ilmateenistuse alal Svetlana Pudova.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja, kadri.kauksi@envir.ee, 53303448.

Neljapäeval, 27. veebruaril algusega kell 18 toimub Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää) loodusõhtu "Alam-Pedja lugu ja lumm" – Arne Ader. Veebruarikuus saab meie suurim kaitseala 20-aastaseks. Loodusemehe Arne Aderi vahendusel kogeme mälupilte, slaide ja digipilte Alam-Pedjalt aastatest 1983-2013. Sissejuhatus Otepää Muusikakooli õpilastelt. Loodusõhtu on tasuta. Korraldajaks Keskkonnaamet koostöös Otepää Muusikakooli ja Otepää Kultuurikeskusega, ürituse läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, margit.turb@keskkonnaamet.ee, 518 6747 .

Neljapäeval, 27. veebruaril toimub Tartus Atlantise konverentsikeskuses Tartu Ülikooli, Keskkonnaagentuuri, Keskkonnaministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, ja Eesti Teadusagentuuri korraldatav konverents "(JPI) Kliima Eestis, hetkeseis ja võimalused".
Lisainfo ja registreerimine: http://www.horisont2020.ee/konverents-jpi-kliima-eestis-hetkeseis-ja-voimalused/

Neljapäeval, 27. veebruaril toimub Keskkonnaagentuuris programmi "Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogude seisundi parandamiseks" teabepäev. Selle raames räägitakse programmi tulemustest ja arutletakse ka muudel vooluveekogudega seotud teemadel (näiteks jõgede tervendamise projektide rahastamisest, kalapääsude seirest jne).
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja, kadri.kauksi@envir.ee, 53303448.

Neljapäeval ja reedel, 27. ja 28. veebruaril on keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus Ida-Virumaal visiidil.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp@envir.ee, 6262910, 53036253.

Reedel, 28. veebruaril algusega kell 12 toimub Keskkonnaagentuuris projekti "Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe - ja tööstusaladel, I etapp" (objekt Kopli Kaubajaam) raames tehtud tööde lõpuüritus.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja, kadri.kauksi@envir.ee, 53303448.

Reedel, 28. veebruaril kell 17 avatakse Tartu loodusmajas (Lille 10) hallituste teemaline fotonäitus "Elu pärast...". Näitust tutvustab piltide autor Heikki Leis. Leis on hallitusi pildistanud viimased üheksa aastat. Seekordsel näitusel saab näha nii uuemaid kui ka vanemaid fotosid hallitusmaastikest. Tänaseks päevaks on hallituste fotod avaldanud suurt huvi üle terve maailma. Fotosid on avaldatud nii Suurbritannia suuremates päevalehtedes, mitmetes maailma teadusajakirjades kui ka kokandus- ja kunstiblogides. www.heikkileis.ee Näitust saab külastada kuni 21. märtsini tööpäevadel kell 9-18. Näitus on külastajatele tasuta, toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo: Annelie Ehlvest, loodusmaja koordinaator, anneli.ehlvest@teec.ee, 5344 2160.


   21 Veebruar 2014