www.vnl.ee

Masu on pannud loomade varjupaigad raske valiku ette

Rasked ajad majanduses on selgelt mõju avaldanud ka loomade nvarjupaikadele. Käesoleval aastal on inimeste tehtud annetuste nkeskmine suurus vähenenud, samal ajal kui varjupaikadesse sattunud loomade koguarv on tublisti suurenenud.

Viljandi, Pärnu, Võru, Valga ja Virumaa kodutute loomade varjupaiku nühendava Varjupaikade MTÜ juhi Triinu Priksi sõnul tähendab kohalike nomavalitsuste väiksemad toetussummad, annetuste vähenemine ja nülalpeetavate loomade arv Varjupaikade MTÜle seda, et sel aastal on ühe looma kohta üle kolmandiku võrra vähem raha kasutada kui näiteks 2009. aasta teisel poolaastal. „Me oleme praegu tõesti raskes seisus – peame leidma kiiresti kuskilt lisavahendeid või oleme sunnitud hakkama loomi magama panema, sest kõikide loomade ülalpidamiseks pole lihtsalt nraha,“ rääkis Priks.

„Me oleme tänulikud igasuguse abi eest, mida meile soovitakse npakkuda. Kuigi meie veebiperemehe projekt n(www.varjupaik.ee/veebiperemees) on seni olnud edukas, siis sinna npaneme loomad, kelle situatsioon on mingil põhjuselt eriti keeruline,“ nselgitas Priks. Hea tervisega loomade ülalpidamiseks, kellele on vaja nteha veidi vähem rahamahukaid protseduure, saadakse tema sõnul raha nenamasti üldistest annetustest Varjupaikade MTÜ-le või konkreetsele varjupaigale Pärnus, Viljandis, Valgas, Võrus või Virumaal.

Kohalikel omavalitsustel on kohustus iga looma toidu ja peavarju eest nvarjupaigale toetust maksta vaid esimesed 14 päeva, misjärel tuleb edasised ülalpidamiskulud leida varjupaigal endal või loomad hukata.

Varjupaikade MTÜ Viljandi, Pärnu, Võru, Valga ja Virumaa varjupaikades leidis eelmisel aasta peavarju üle 650 koera ja 1600 kassi, kelle kohta leiab infot aadressil www.varjupaik.ee.


   22 Juuli 2010