www.vnl.ee

Vilniuses toimub HIV/AIDSi teemaline konverents

Sotsiaalministeerium
Pressiteade 17.09.2004

Vilniuses toimub HIV/AIDSi teemaline konverents

Eile ja täna osaleb sotsiaalminister Marko Pomerants Vilniuses
kõrgetasemelisel konverentsil, kus arutatakse HIV/AIDSI tõkestamise
meetmeid Euroopa Liidus ja sellega piirnevatel aladel.

Konverentsil on plaanis vastu võtta Vilniuse deklaratsioon.
Deklaratsioonile alla kirjutanud riigid kinnitavad oma valmisolekut
tagada riiklike HIV/AIDSi strateegiate toimimine ning kohustuvad esitama
iga kahe aasta tagant ülevaateid (esimene hiljemalt 2005.a. lõpuks).
Samuti sätestab deklaratsioon bioloogiliste ja käitumuslike andmete
kogumise analüüside tarbeks ning paneb allakirjutanutele kohustuse tagada
kõikidele inimestele juurdepääs nõustamisele. Oluliseks deklaratsiooni
punktiks on ka vastava seadusandluse täiendamine.

Deklaratsioon kutsub üles rahuvusvahelisi organisatsioone tegema HIV/AIDSi
vastases võitluses koordineeritud koostööd.

Konverentsil osalevad Euroopa Liidu liikmete ning naaberriikide
tervishoiuministrid. Samuti on esindatud HIV/AIDSiga tegelevad
rahvusvahelised organisatsioonid ning mittetulundusühingud.
_____________

Katrin Pärgmäe
Sotsiaalministeeriumi
pressiesindaja
(+372) 626 9321
(+372) 56 623 823


   17 September 2004