www.vnl.ee

Kindlustus katab pikselöögist tekkinud tulekahju

Nädalavahetusel Eestit räsinud tormi järel on If kindlustusele tänahommikuse seisuga laekunud mitukümmend tugevast tuulest ja äikesest tingitud kahjuteadet. Peamiselt on kahju tekitanud tuul, mis tõstis majadelt katuseid, murdis puid ning pillutas lahtiseid esemeid inimeste varale. Samuti on murdunud puud kahjustanud hooneid ja sõidukeid.

Ehkki tavalistelt teatatakse aastas mõnest piksekahjust, siis käesoleval aastal on eripäraste ilmastikuolude tõttu Ifis registreeritud juba mitu pikselöögist põhjustatud tulekahju. Ifi eluasemekindlustus hüvitab klientidele pikselöögist tekkinud tulekahjud.

Ifi varakindlustuse tootejuht Merko Kimsto sõnul tuleb aga arvestada, et Eestis on üle poole kodudest üldse kindlustamata ning sellest omakorda pooled on jätnud kindlustamata ka oma koduse vara.

„Pikselöögi tõenäosust hinnatakse küll väga väikeseks, kuid probleemid tekivad ikkagi siis, kui kahju käes. Seepärast soovitame majaomanikel kindlasti mõelda nii piksemaandusele kui valida kõige laiema kaitsega kindlustuse oma kodule ja varale,“ lisas Merko Kimsto.

If tuletab meelde, et kuigi piksekaitse ei ole eramute puhul kohustuslik, on see siiski väga soovitatav ja seda eriti hajaasustusega piirkonnas. Piksevarda paigaldamisel tasub kasutada professionaalide abi, et ohutuse tagamiseks tagada väga täpsed nõuded.

„Kui pikne ei tekita tulekahju, aga näiteks kahjustab hoone elektriseadmeid või saab kannatada kodutehnika, siis hüvitatakse kahju kliendi poolt valitud paketi alusel. Näiteks koguriskikindlustuse või superpaketi olemasolul. Seepärast on väga oluline valida ka piisava kaitsega kindlustus. Tasub meeles pidada, et kui on ostetud kõige odavam pakett, mis korvab vaid tulekahju, siis tulekahju riski alt kodutehnika häireid ei hüvitata, kuna tulekahju pole tekkinud,“ lausus Kimsto.

Voolukõikumiste suhtes on eriti tundlikud televiisorid ja arvutid. Äikeseliste ilmadega tuleks kodumasinad vooluvõrgust välja tõmmata või soetada seadmed, mis kodust elektrisüsteemi äikese eest kaitsevad.

If soovitab tormist ja äikesest põhjustatud kahjudest teatada internetis kodulehe www.if.ee<http://www.if.ee> kaudu. Sellega saab vältida mitmeid ajamahukaid toiminguid: kahjukäsitluse kontori külastamine, oma järjekorra ootamine, avalduse käsitsi täitmine kontoris.
Tormi poolt räsitud piirkondades, kus puudub elekter või on kahjustada saanud IT-seadmed, saab kahjust teatada kindlustustelefonil 1211. Lisaks soovitame võimalusel kahjujärgsest olukorrast teha pildid, millega saab ise kiirendada hilisemat kahjukäsitlusprotsessi.

If on Balti juhtiv ühe kaubamärgi all tegutsev kahjukindlustaja, kes pakub mitmekülgseid kindlustuslahendusi üle 310 000 era- ja ärikliendile Eestis, Lätis ja Leedus. If kuulub Põhjamaade kahjukindlustusgruppi If P&C Insurance Holding Ltd, seltsil on kokku üle 3,6 miljoni kliendi. If kuulub 100% Sampo gruppi.
Lisainfo:

Eva-Grete Aljas


   09 August 2010