www.vnl.ee

Ojuland: Hodorkovski protsess on proovikiviks Euroopa Liidu ja Venemaa suhetes

Eile, 15. septembril toimus Brüsselis Euroopa Parlamendi liikme Kristiina Ojulandi korraldatud paneeldiskussioon, mille teemaks oli Euroopa Liidu ja Venemaa vaheline moderniseerumispartnerlus ning sellega seotud arengud välisinvesteeringute kaitsel, aga ka kodanikuvabaduste piiramisega seotud küsimused.

"Kuigi moderniseerumispartnerlus Euroopa Liidu ja Venemaa vahel püstitab hulga ambitsioonikaid eesmärke, ei ole võimalik rääkida tegelikust moderniseerimisest või partnerlusest, senikaua kui Venemaal lokkab korruptsioon, välisinvesteeringud on seotud riskidega ning ei pühenduta innovatsioonile," ütles Ojuland, viidates Valdai klubi raportile. "Samuti on problemaatiline kodanikuvabaduste, eriti kogunemisvabaduse piiramine, mille vastu on astunud vene inimõiguslased."

Euroopa Parlamendi Venemaa delegatsiooni esimees Knut Fleckenstein toonitas, et moderniseerumine peab minema majanduskoostööst kaugemale. "Üksnes moderniseerunud ühiskond saab toetada moderniseeruvat majandust," selgitas Fleckenstein. "Õigusriigi toimimine ning usaldusväärne õiguslik raamistik on hädavajalikud usalduse tekkimiseks."

Delegatsiooni aseesimees Werner Schulz teatas, et telefonivestluses Nõukogude Liidu viimase presidendi Mihhail Gorbatšoviga tunnistas viimane, et Venemaa vajab uut perestroikat. "Paraku ei näe ma praegu Venemaal põlvkonda, kes looks aktiivse kodanikuühiskonna," lausus Schulz.

Vene Föderatsiooni alaline esindaja Euroopa Liidu juures Vladimir Tšižov möönis, et Venemaa on teadlik vajakajäämistest, ent samas tehakse mitmetes valdkondades edusamme. "Meid ei pea veenma vajaduses moderniseeruda," kinnitas Tšižov. "Küll võib moderniseerumispartnerlust käsitleda täiendava tõukena sellel teel."

Mihhail Hodorkovski jurist Vadim Kljuvgant juhtis tähelepanu, et Mihhail Hodorkovski kohtuprotsessi käik näitab ilmekalt tänase Venemaa vajakajäämisi. "Kui õigussüsteemi erapooletus pole tagatud, ei saa loota moderniseerumist," ütles Kljuvgant. "Majandusareng on otseselt seotud ettevõtjate õigustega."

Käesoleva aasta 31. mail ja 1. juunil Doni-äärses Rostovis toimunud Euroopa Liidu ja Venemaa vahelisel tippkohtumisel käivitatud moderniseerumispartnerlus hõlmab investeerimisvõimaluste laiendamist võtmesektoritesse, kahepoolsete kaubandus-ja majandussuhete süvendamist, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arendamist, tehniliste standardite ühtlustamist, nagu ka intellektuaalse omandi kaitset ning mitmeid teisi olulisi koostöövaldkondi.


   16 September 2010