www.vnl.ee

Kalle Palling: peame oma tuumajaama programmiga edasi minema

Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Kalle Palling rääkis eile Poolas Sopotis 5. energiafoorumil, et Eesti soovib oma tuumajaama programmi edasi arendada.

Kalle Palling kõneles tuumaenergeetika paneelis Euroopa suurimate ettevõtete Areva ja EDF’i ning Venemaa, Poola ja Leedu esindajatega uutest väljakutsetest energeetikasektoris.

’’Eestisse peab tulevikus tulema oma tuumajaam, mis tänu konkurentsivõimelisele energiahinnale oleks atraktiivne keskkond energiamahukatele tööstusettevõtetele,
kes täna kaaluvad uute investeeringute tegemist,’’ lausus Palling.

Foorumil esinejad tunnistasid, et tuumaenergeetika päralt on tulevik, sest tänu järjest karmistuvale CO2 poliitikale Euroopa Liidus peame kaaluma teisi võimalikke alternatiive.

Pallingu sõnul on Eesti juba täna oma turupiirkonnas eeskujulik eksportija. ’’Tänu loodavatele Estlink 2 ja Leedu Rootsi vahelisele ühendusele suureneb meie integreeritus ja
ekspordipotentsiaal veelgi. Ühenduste loomise ja vaba energiaturu tekkimisel peaksid kõik riigid tegema kootööd. Leedu ja Poola vaheline ühendus on üks oluline samm selles suunas,’’ lisas Palling.

8. – 10. novembrini Sopotis toimuval 5. energiafoorumil käsitletakse Euroopa energiapoliitikat, taastuvenergiaallikaid, tuumaenergiaga seotu küsimusi, energiajulgeolekuküsimusi ja energiaalaseid investeeringuid.


   10 November 2010