www.vnl.ee

Täna toimus laulu ja tantsupeo korraldajate ning tervishoiuorganisatsioonide ümarlaud

Täna, 17. veebruaril kohtusid laulu- ja tantsupeo korraldajad tervishoiuorganisatsioonide ja vabaühenduste esindajatega, kes on oma avalikus pöördumistes väljendanud muret alkoholiprobleemide vohamisele ühiskonnas ning tegid sellest lähtuvalt ettepaneku korraldada laulu- ja tantsupidu alkoholivabalt, et väljakul viibivad lapsed ja noored ei oleks tahtmatult kaasatud alkoholi reklaamikampaaniasse. Korraldajad sõnastasid koosoleku lõpul järgmised sammud, mida probleemi lahendamiseks ette võetakse ning väljendasid lootust ja avatust edasiseks laiapõhjalisemaks koostööks järgmiste pidude eel.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu oli kohtumisele palunud pöördumisele allakirjutanud organisatsioonid ning laulu- ja tantsupeol osalevaid kollektiive esindavad organisatsioonid. Kohtumise eesmärk oli arutleda pöördumise sisuks oleva probleemi üle ühiskonnas laiemalt ning leida ühiseid lahendusi.

Koosoleku juhataja, Raul Talmar tõdes, et kindlasti ei ole meil täna võimalik alkoholiprobleemi ühiskonnas koheselt lahendada, küll aga on meie sooviks otsida võimalusi, kuidas probleemiga laiapõhjaliselt ja sihipäraselt üheskoos edasi tegeleda.

Ümarlaual osalejad tunnustasid laulu- ja tantsupeo liikumise rolli osalejate maailmavaate kujundamisel läbi aegade ning liikumise olulisust ühiskonna vaimse ja füüsilise tervise teemadega tegelemisel. Samas rõhutasid korraldajad, et laulu- ja tantsupeost ei tohi saada võitlustanner. Korraldajate sõnul ei ole liikumise seostamine alkoholitemaatikaga kampaaniana kindlasti õige ning lahendusi tuleb otsida mujalt.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu, arvestades pöördumistes osutatud valupunktidele ühiskonnas, otsustas luua 2014. aasta laulu- ja tantsupeol selgelt eraldi ja piiratud ala, kuhu pääsevad ainult täiskasvanud ning kus müüakse vaid lahjat õlut ja siidrit, millega väljakul üldalale ei pääse. Laulu- ja tantsupeo üldalal kohta alkoholireklaamile ei ole. Samuti on juba 2007. aastast peale olnud kõik noortepeod alkoholivabad ning nii jääb see ka edaspidi.

Laulu- ja tantsupeo korraldajad on avatud edaspidiseks koostööks järgnevate pidude eel kõigi organisatsioonidega, et jätkata tööd tervema Eesti nimel. Koostöö eelduseks on jätkusuutlikkus ning laiapõhjalisus.


   17 Veebruar 2014