www.vnl.ee

Elektroonikaromudest vabanemine muutub lihtsamaks

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannuse esitatud määruse muudatuse, mille kohaselt peavad suured elektroonikamüüjad edaspidi näiteks mobiiltelefone ja mp3-mängijaid tasuta vastu võtma.

“Kui varem sai oma elektroonikaromu tagasi anda siis, kui osteti poest uus, siis nüüd saab oma vananenud või kasutuskõlbmatuks muutunud elektroonikavidina poodi viia ning tasuta ära anda ka siis, kui uut asemele ei osteta. See puudutab just väikseid seadmeid, nagu näiteks mp3-mängijad või mobiiltelefonid,“ rääkis keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

Väike elektroonikaromu on selline seade, mille küljepikkus on kuni 25 sentimeetrit. Tasuta vastuvõtmise nõue puudutab neid müügikohti, millel müügipinda on üle 400 ruutmeetri.

Seadusemuudatuse põhjuseks on see, et elektroonikaromusid jõuab liiga palju olmeprügi hulka. Uuringutulemused näitavad, et segaolmejäätmetes leidub 1,8 protsenti erinevaid elektroonilisi seadmeid. See on koguseliselt ligikaudu 5400 tonni, mis on peaaegu sama palju, kui aastas elektroonikaromusid kokku korjatakse.

Elektri- ja elektroonikaseadmete kokku korjamine on oluline just seetõttu, et saaks uuesti ringlusesse võtta neis leiduvad (vääris)metallid. Lisaks võib mõnedes seadmetes olla ka ohtlikke aineid, mis võivad kahjustada keskkonda.

Määrusega kehtestatakse ka uus elektroonikaromude kogumise määr aastateks 2014-2019. Seni on nõutav koguda aastas vähemalt neli kilogrammi kodumajapidamiste elektroonikaromusid iga elaniku kohta, kuid edaspidi tuleb koguda viis kilogrammi. 2011. aastal koguti Eestis üle viie kilogrammi elektroonikaromusid.

Alates 2016. aastast muudetakse kogumise määra arvutamise metoodikat ning kogumise määra suurendatakse. See hakkab sõltuma turule lastud elektroonikaseadmete massist. Aastal 2016 tuleb kokku korjata vähemalt 45 protsenti turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete kogusest.

Määrad muutuvad järk-järgult suuremaks, jõudes 2019. aastal 65 protsendini. Eestis saavutati arvutuslikult 2011. aastal kogumise määraks 50,9 protsenti, mistõttu üleminek rangemale kogumise määrale ei ole järsk, kuid 65 protsendi saavutamiseks on vaja teha pingutusi.

Määrusega ei kehtestata tootjatele ega nende nimel tegutsevatele jäätmekäitlejatele põhimõtteliselt uusi nõudeid. Rangemad elektroonikaromude kogumise nõuded jõustuvad järk-järgult.


   03 Aprill 2014