www.vnl.ee

Tööinspektsioon kutsub aidsiohvrite mälestuspäeval inimesi üles tolerantsusele ja mõistmisele

Maikuu kolmandal pühapäeval meenutatakse üle kogu maailma kõiki neid, kes on surnud AIDS-i, samuti näidatakse üles toetust HI-viiruse ja AIDS-iga elavatele inimestele.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul tuleb ühiskonnas suurendada teadlikkust ja tolerantsi nakatunute suhtes. „Viirusekandjaid on igas soo- ja vanuserühmas üle Eesti, kuid valdavalt on nakatunute seas parimas tööeas inimesed, millest tulenevalt on üha tähtsam kasvatada teadlikkust ja tolerantsust, et HIV nakkus ei tähendaks ühiskonnaelust kõrvale heitmist.“

Maripuu lisas, et HIV-ist on tänaseks saanud krooniline haigus ning õigeaegse ja pideva ravi abil võib nakatunu elada pika ja toimeka elu. „Koos sellega, kuidas meie ümber on üha enam tavapärast elu elavaid HIV-positiivseid, muutub olulisemaks ka töötajate ja tööandjate teadlikkus ja tolerants. Kui inimesed teavad, mis on HIV ja kuidas see levib, ei teki ka asjatut paanikat ja stigmat, sest normaalses töösituatsioonis on viiruse edasikandumine väga ebatõenäoline.“

Maripuu tõi heaks näiteks ettevõte koalitsioon HIV-i vastu. Koalitsiooni kuuluvad ettevõtted, kes väärtustavad oma töötajate tervist, korraldavad koolitusi, mis aitavad töötajal areneda mitte ainult töötajana, vaid ka inimese, partneri, lapsevanema ja sõbrana.

Tööinspektsioon tuletab meelde, et töölepingu sõlmimisel ei või tööandja nõuda töösoovijalt andmeid, mille vastu puudub õigustatud huvi. Küll aga võib tööandja korraldada koolitusi, et suurendada oma töötajate teadlikkust.

9.mai seisuga on Terviseameti andmetel Eestis diagnoositud 114 HIV-nakatunud isikut. Kokku on aastate jooksul HI-viirus diagnoositud 8816 inimesel, sealhulgas AIDS 421 inimesel.


Sander Sõõrumaa


   18 Mai 2014