www.vnl.ee

Järgmisel kevadel korraldab siseministeerium üleriigilise suurõppuse

Siseminister Hanno Pevkur tutvustas täna vabariigi valitsuse kriisikomisjonile plaani korraldada üleriigiline kriisireguleerimisõppus Conex 2015, mille eesmärk on harjutada hädaolukordade lahendamise juhtimist ja arendada laiapindse riigikaitse alast koostööd.

Conex 2015 toimub tuleva aasta märtsis ja aprillis ning eelneb kaitseväe suurõppusele SIIL 2015.

Kriisikomisjoni juhi siseminister Hanno Pevkuri sõnul aitavad järgmise aasta alguses toimuvad kaks järjestikust suurõppust tõsta laiapindse riigikaitse efektiivsust, millest esimesel keskendutakse siseturvalisuse tagamisele ja teisel riigi kaitsevõimele.

„Õppusel Conex 2015 lahendatakse võimalikke hädaolukordi, et panna proovile meie valmisolek eelkõige erinevatel otsustustasanditel. Eesmärk on testida, kas erinevate ametkondade koostöö riigi turvalisust või julgeolekut ohustavate intsidentide operatiivsel lahendamisel toimib,“ ütles Pevkur.

Conex 2015 peakorraldaja on siseministeerium ja see koosneb osaõppustest. Näiteks rünnak kriitilise taristu vastu, ulatuslik küberintsident, elutähtsa teenuse katkemine, massiline mürgistus. Osaõppused korraldavad nende hädaolukordade lahendamise eest vastutavad asutused ehk nt Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Riigi Infosüsteemi Amet, Terviseamet jt. Viimane üleriigiline kriisireguleerimisõppus Cremex toimus 2011. aastal.

Siseministeerium tutvustas vabariigi valitsuse kriisikomisjonile ka hädaolukorra seaduse ja vabariigi valitsuse seaduse muutmise väljatöötamiskavatsust, kaitseministeerium andis ülevaate riigikaitse arengukavast ning rakenduskava koostamisega seotud väljakutsetest.


   28 Mai 2014