www.vnl.ee

MKM pressiteade: Eesti ärikeskkonna arengut takistavad notarite pikad järjekorrad

Esmaspäeval, 18. oktoobril Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis esitletud Maailmapanga uuringu kohaselt on Eesti ärikeskkonna arengut takistavateks teguriteks ettevõtluse alustamisega ning kinnisvara registreerimisega seotud protseduuride pikk aeg. Vaatluse alla olnud 145 riigi hulgas on Eesti ettevõtluskeskkonna raportis 30 kohal.

Uuringust ilmneb, et Euroopa ja Kesk-Aasia regioonis võib Eesti ärikeskkonda pidada keskmisest soodsamaks. Kuigi ettevõtluse alustamise ja kinnisvara registreerimise protsess on piirkonna teiste riikidega võrreldes Eestis üks lihtsamaid ja odavamaid, kulub selleks kordades rohkem aega.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansipi sõnul tuleb uuringust selgelt välja, et just pikad ooteajad notaritoimingute sooritamiseks mõjutavad otseselt meie ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimet. "Kui Eestis kulub reaalselt äri alustamiseks keskmiselt 72 päeva, siis näiteks meie naabrid suudavad seda Soomes vastavalt 14 ja Lätis 14 päevaga. Ruumi meie administratiivse suutlikkuse parandamiseks on siin küllaga," lausus Ansip.

Ministri sõnul üllatasid teda mõnevõrra töösuhete jäikust iseloomustavad näitajad. "Kuigi Eestis on tööjõu palkamine, vallandamine ja töötundide jäikus võrreldav regiooni keskmiste näitajatega, reguleerivad OECD maad seda valdkonda oluliselt vähem. Nii on näiteks töötajale koondamise korral Eestis nõutav minimaalne etteteatamise aeg ja vastav hüvitis ligi kolm korda suurem kui Belgias, Norras ja Šveitsis. Paindlik tööturg võimaldab aga ettevõtjal oma tegevusi vastavalt vajadustele kiiremini ümber korraldada," kommenteeris Andrus Ansip.

Ettevõtlusraporti "Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth" tulemusi esitlenud Maailmapanga investeerimiskeskkonna osakonna juhataja Simeon Djankovi sõnul on uuringu koostamise metoodika suhteliselt lihtne. "Raportis käsitletakse indikaatoreid seitsme valdkonna kohta - ettevõtluse alustamine, töötajate töölevõtmine ja vallandamine, kinnisvara registreerimine, laenu saamine, investorite kaitse, lepingute jõustamine ja ettevõtte lõpetamine. Paneme end ettevõtja olukorda ning läbime äri alustamiseks vajalikud protseduurid, vaadeldes nii nende keerukust kui rahalist kulu," lausus Djankov.

Eesti ettevõtluskeskkonda hinnati tänavu esmakordselt. 2006. aasta raportis lisanduvad vaadeldavate valdkondadena veel riikide maksupoliitika ja kaubandust mõjutava infrastruktuuri osa.

Ülevaate ettevõtlusraporti "Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth" tulemustest leiab veebilehelt: http://rru.worldbank.org/DoingBusiness/default.aspx

Lugupidamisega,

Martin Jaško
Avalike suhete osakond
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
tel: 6256 428
mobiil: 50 52568
e-post: martin.jasko@mkm.ee


   18 Oktoober 2004