www.vnl.ee

Eesti euromündi konkursile laekus 134 tööd

PRESSITEADE
20. oktoober 2004

Eesti euromündi konkursile laekus 134 tööd

Eesti euromüntide rahvusliku külje kujunduskonkursile esitati 134
võistlustööd.

Laekunud ja konkursi tingimustele vastavate kavandite hulgast valib Eesti
Panga poolt kokkukutsutud ˛ürii hiljemalt 10. novembriks 2004 välja kümme
parimat, mis pääsevad rahvuslikku hindamisvooru, kus parim selgitatakse
telefonihääletusega. Kujunduskonkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt
17. detsembril 2004. Kavandeid otsitakse 1-, 2-, 5-, 10-, 20- ja 50-
eurosendiste ning 1-ja 2- euroste müntide rahvuslike külgede kujundamiseks.

ˇürii poolt välja valitud kümne parema kujunduskavandi autorile või autorite
kollektiivile makstakse autoritasu 20 000 krooni. Autoritasu maksmise
tingimuseks on lepingu sõlmimine Eesti Panga ja autori või autorite
kollektiivi vahel, mille kohaselt kõik kujunduskavandi varalised õigused
lähevad üle Eesti Pangale. Konkursi võitnud kujunduskavandi auhinnaks on 50
000 krooni, millest on kinni peetud kõik seadusega ette nähtud maksud ja
maksed.


Lisainfo:
Janno Toots
Avalike suhete büroo juhataja
Eesti Pank
Tel: 668 0745, 668 0719
Mobiil: 515 4037
E-post: janno.toots@epbe.ee
www.eestipank.info


   20 Oktoober 2004