www.vnl.ee

Muuseumid saavad arendustegevusteks toetust taotleda

Kultuuriministeerium annab teada, et muuseumidel on veel kuni 15.septembrini võimalik küsida toetust ettevõtmistele, mis õhutavad muuseumidevahelist koostööd nii Eesti-siseselt kui ka rahvusvaheliselt, aitavad populariseerida muuseumivaldkonda või suurendavad muuseumitöötajate professionaalsust. Tegu on kolmanda sellesisulise taotlusvooruga 2014. aastal, projektide vahel läheb jagamisele 30323 eurot.

Kahe varasema taotlusvooru tulemusel on muuseumivaldkonna arendamiseks eraldatud tänavu 131 036 eurot. Selle toel on toimunud mitmed laialdast tähelepanu saanud suursündmused nagu muuseumiöö „Öös on tähti“, Eesti muuseumide aastaauhindade tseremoonia, samuti Euroopa muuseumiauhinna gala. Toetuse abil on viidud ellu ühisprojekte erinevate muuseumide kogude uurimiseks ja analüüsimiseks, ka on Eesti muuseumitöötajad saanud käia õppereisidel ja osaleda valdkonna koolitustel.

Muuseumide arendamise toetust võivad taotleda kõik muuseumid, olenemata omandivormist, mille tegevus vastab muuseumiseaduses sätestatud ülesannetele. Samuti mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille põhikirjaline eesmärk on soodustada muuseumide ja muuseumitöötajate arengut Eestis.

Vaata lisaks: http://www.kul.ee/et/muuseumide-arendamine


   08 September 2014