www.vnl.ee

Valmiv tegevuskava annab Ida-Virumaa arengule uue hoo

Täna siseministeeriumis kohtunud Ida-Virumaa tegevuskava töörühm analüüsis olulisemaid tegevuskavasse esitatud ettepanekuid ja pani edasiseks tegevuseks paika vastutavad ametkonnad. Tegevuskava keskendub Ida-Virumaa paremale lõimimisele ülejäänud Eestiga ning ettevõtluse arengule ja uute töökohtade loomisele piirkonnas.

„Viimase kolme kuu jooksul on töörühmas läbi arutatud kõik Ida-Viru maakonna arengut puudutavad tähtsamad teemad ja oleme erinevaid osapooli kaasates saanud piirkonna edasiviimiseks palju olulisi ettepanekuid,“ osutas töörühma juht, siseminister Hanno Pevkur. „Peame silmas pidama, et tegevuskava kujuneks hästi elluviidavaks ja selle positiivsest mõjust saaksid osa kõik Ida-Virumaa praegused ja tulevased elanikud.“

Tegevuskava hõlmab viite regiooni arengu seisukohalt võtmetähtsusega valdkonda: elukeskkond, sotsiaalne keskkond, majanduskeskkond, maakonna maine ning riik ja turvalisus. „Meie sihiks on see, et Ida-Virumaa elanikud oleksid eluga rahul ja et piirkond oleks atraktiivne ka laiemalt. Kindlasti saab mitmekesistada Ida-Virumaa majandust, elavdada sealset turismisektorit ja pakkuda nii kohalikele kui ka külalistele erinevaid võimalusi vaba aja veetmiseks. Mõnus elu- ja ettevõtluskeskkond toob Ida-Virumaale nii uusi elanikke, külastajaid kui ka investeeringuid.“

Tegevuskava luuakse perioodiks 2015-2020 ja see on jätk varasemale siseministeeriumi eestvedamisel välja töötatud Ida-Virumaa tegevuskavale. Aastatel 2007-2013 on Ida-Virumaale jõudnud regionaalarengu toetusi ligikaudu 58 miljoni euro ulatuses, sellest ligi 52 miljonit struktuuritoetuse vahenditest. Toetatud on ettevõtlusalasid, turismi- ja vaba aja veetmise objekte, lasteaedu, koole ja muid objekte.

Koalitsioonilepingus kokku lepitud Ida-Viru tegevuskava loomiseks moodustas siseminister laiapõhjalise töörühma, kuhu kuuluvad esindajad kohalikest omavalitsustest, erinevatest ametkondadest ja teistest maakonna jaoks olulistest organisatsioonidest. Töörühm kohtus esimest korda maikuus. Tegevuskava on plaanis esitada valitsusele selle aasta lõpus.


   08 September 2014