www.vnl.ee

Väikeettevõtjad ja käsitöölised ühendavad jõud

EVEA pressiteade 28.10.2004

 

 

 

EVEA ning Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit (ERKL) sõlmisid koostöölepingu, millega ERKL astus EVEA liikmeks. Mõlemad organisatsioonid soovivad koostöös pöörata senisest rohkem tähelepanu käsitööga seonduva väikeettevõtluse arengule, väärtustada käsitöönduslikku väikeettevõtlust ning edendada väikeettevõtluse arengut maakondades.

 

 

 Käsitööliidu juhatuse esimees Liivi Soova teatas, et „põhieesmärk koostöös EVEA-ga on taastada käsitöö roll elatusallikana ning aktiivselt esindada käsitööndusliku ettevõtluse huve riigi tasandil”. Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit (kuni 2004 Eesti Kodutööstuse Edendamise Keskselts) loodi 1929 a. ja taastati 1992.a. Käsitööliit suunab oma tegevliikmete (maakondade käsitööühenduste) kaudu rahvusliku käsitöö arengut ja teeb koostööd rohkem kui kahesaja väikeettevõtjaga. Partneriteks on ka muuseumid ja käsitööd õpetavad kõrgkoolid. Nii EVEA kui Käsitööliit kuuluvad vastavatesse üle-euroopalistesse organisatsioonidesse.

  <> 
<>EVEA asepresidendi Marina Kaasi sõnul on Euroopas tavaks, et väike- ja käsitööettevõtjad tegutsevad ühiselt – tihti on neil ka ühine esindusorganisatsioon. Esimese ühise algatusena pöördusid kaks organisatsiooni oma ettepanekutega Põllumajandusministri poole seoses EL eelnõuga, mis reguleerib loodavast Euroopa Põllumajandusfondist Maaelu Arendamiseks antavaid toetusi aastatel 2007-2013. See fond kujuneb maapiirkonna väike- ja käsitööettevõtete põhiliseks EL-poolseks toetamise allikaks. Ühiseks eesmärgiks on saavutada fondi eelarve ühtlasemat jaotust prioriteetvaldkondade vahel selliselt, et maaettevõtluse mitmekesistamise toetamiseks oleks suunatud vähemalt 25% fondi eelarvest (täna on selle osakaal Eestis vaid 6% põllumajandusele ja maaelule eraldatavatest toetustest).

 

Tähtsa teemana nähakse käsitöönduslikule ettevõtlusele suunatud avalike tugiprogrammide arendamist ning taastamist (viimane puudutab eeskätt kohalike messide toetusi, mida nii Käsitööliidu, kui EVEA liikmed on aktiivselt kasutanud ning mida EAS’i programmide hulgas järgmisel aastal enam ei ole). Käsitöönduslik ettevõtlus vajab samuti kaasaaegset tootearendust ning ka selles vallas on kahel partner-organisatsioonil plaanis teha ühiseid algatusi.

 

 

 

Lisainfo:

 

EVEA: Marina Kaas, 50 21 484

 

Käsitööliit: Liivi Soova , 51 65 161   28 Oktoober 2004